Język polski, język obcy, język maszyn...

Zestaw narzędzi do realizacji podstawy programowej z informatyki w szkole podstawowej.
Jesteś rodzicem?
Zadbaj o rozwój swojego dziecka. Na lekcjach języka maszyn dzieci zdobywają nowe umiejętności – poznają podstawy programowania i możliwości twórczego wykorzystanie komputera. Uczą się (w niekonwencjonalny i aktywny sposób) logiki i myślenia algorytmicznego. Uczą się...
Jesteś nauczycielem?
Zajęcia języka maszyn świetny sposób na zwiększenie kompetencji. Możesz zagospodarować pulę prowadzonych przez siebie zajęć nieobowiązkowych. Umiejętności nabyte na organizowanych przez nas szkoleniach i w czasie prowadzenia zajęć języka maszyn można też wykorzystać do stworzenia...