Autorzy

Język maszyn nie ma jednego autora. Jest, jak wiele ciekawych przedsięwzięć i odkryć, dziełem swoistego „kolektywu myślowego”. Tu taki kolektyw zawiązał się wokół Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Inspiracja wyszła od wybitnego artysty, laureata Oscara, Zbigniewa Rybczyńskiego, który zaproponował, aby uczyć programowania w kontekście sztuki, w szczególności w kontekście obrazu i dźwięku.

Ideę artysty postanowił wcielić w życie Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Zlecił instytucjom miejskim stworzenie szkolnego programu nauczania, którego celem będzie upowszechnianie umiejętności programowania. Prace koncepcyjne skoordynował ówczesny Dyrektor Maciej Litwin z Wrocławskiego Centrum Akademickiego; zaproponował także aktualną nazwę projektu. Trudno dziś zrekonstruować udział wszystkich zaangażowanych w prace w fazie, kiedy pomysł kiełkował i dojrzewał. Dyskusje nad ideą języka maszyn w Akademii Młodych Uczonych i Artystów zapoczątkował Jakub Jernajczyk – matematyk i artysta wizualny z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Ostatecznie opracowaniem nowego programu nauczania zajęło się trzech członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów: inicjator Jakub Jernajczyk, Jarosław Drapała (informatyk, statystyk, Politechnika Wrocławska) i Bartłomiej Skowron (filozof, matematyk, wcześniej Uniwersytet Wrocławski, teraz Politechnika Warszawska). Na dalszym etapie prac do zespołu dołączył Radosław Rudek, informatyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Jakub Jernajczyk

Artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Adiunkt w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Członek Akademia Młodych Uczonych i Artystów. Autor pierwszej części Języka Maszyn: Graficznego Języka Programowania oraz aplikacji KoLo i KoLes. Autor projektu popularyzatorskiego Filozoficzne ZOO.

Jarosław Drapała
Informatyk specjalizujący się w modelowaniu matematycznym systemów o naturze biologicznej, członek Akademia Młodych Uczonych i Artystów, pracownik Wydział Informatyki i Zarządzania PWr

Bartłomiej Skowron

Filozof, platonik, członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów, pracownik Politechniki Warszawskiej.