Jesteś nauczycielem?

Zajęcia języka maszyn świetny sposób na zwiększenie kompetencji. Możesz zagospodarować pulę prowadzonych przez siebie zajęć nieobowiązkowych. Umiejętności nabyte na organizowanych przez nas szkoleniach i w czasie prowadzenia zajęć języka maszyn można też wykorzystać do stworzenia własnego programu. Przykłady to np. stworzenie programu symulującego zjawisko fizyczne lub przebieg historycznej bitwy, programu komponującego muzykę, czy pokazującego, jak działa ewolucja. Wbrew pozorom nie jest to wcale bardzo trudne.

Co zapewniamy w ramach szkoleń?

Zapewniamy szkolenie, materiały (aplikacje, skrypty, zestawy ćwiczeń), platformę komunikacji z zespołem koordynującym, wsparcie metodyczne, konsultacje indywidualne i grupowe, narzędzia i procedury umożliwiające monitoring realizacji programu i postępów uczniów.

Jak zacząć?

Najłatwiej napisać do nas, lub zadzwonić. Umówimy się na szkolenie. Pamiętajcie Państwo, że to szkolenie może przejść nauczyciel każdego przedmiotu, wbrew pozorom nie jest to zadanie wyłącznie dla „ścisłowców”!