2017.09.01 – szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 83 we Wrocławiu

1.09.2017 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej nr 83 przy ul. Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu, podczas którego Paweł Jarnicki przedstawił możliwości realizacji nowej podstawy programowej przy użyciu narzędzi języka maszyn, a Jakub Jernajczyk przeprowadził szkolenie z obsługi aplikacji KoLo i KoLes.

2014.06 – zakończenie pilotażu we wrocławskich szkołach

Pilotaż projektu zakończył się w 2014 r. W jego efekcie powstał raport, którego ogólne wnioski są pozytywne. Oddajmy głos autorom raportu: Język maszyn spotkał się z pozytywnym i życzliwym przyjęciem, zarówno wśród nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców, jak i samych uczniów. Na podstawie pozytywnych ocen uczestników programu można stwierdzić, że po …