Kontakt

Nauczyciele wrocławskich szkół mogą uzyskać wsparcie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli u pana Wiktora Szanina (w.szanin@wcdn.wroc.pl).
Pozostałe osoby mogą kontaktować się z koordynatorem projektu, dr. Pawłem Jarnickim (pawel.jarnicki@projekt-nauka.com).