Materiały

“Język maszyn” – skrypt dla nauczycieli
Jakub Jernajczyk, Jarosław Drapała wraz z Bartłomiejem Skowronem stworzyli “Skrypt”, który przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli. Skrypt omawia zarówno pracę z aplikacją KoLo, jak i z aplikacją MrówkaGo. Ze wstępu” “Skrypt ten składa się zasadniczo z dwóch części. Zadaniem pierwszej jest wyrobienie u uczniów podstawowych intuicji programistycznych w oparciu o uproszczony „obrazkowy” język programowania. W drugiej części stopniowo wprowadzamy klasycznie rozumiane kodowanie programu. W jawny sposób wprowadzane są podstawowe konstrukcje programistyczne: zmienne, funkcje, instrukcje warunkowe i pętle.”

“Zeszyt ćwiczeń do języka maszyn” I (KoLo)
Panie Dorota Muszak i Alina Dąbrowska, które zajmowały się nauczaniem języka maszyn od początku wdrażania projektu we wrocławskich szkołach, stworzyły niezwykle przydatny dla nauczycieli zestaw ćwiczeń pozwalających przygotować zajęcia wykorzystujące aplikację KoLo.

“Zeszyt ćwiczeń do języka maszyn” II (MrowkaGo)
Pani Agnieszka Antas-Kucypera i pan Łukasz Jastrzębski, którzy zajmowali się nauczaniem języka maszyn od początku wdrażania projektu we wrocławskich szkołach, stworzyli niezwykle przydatny dla nauczycieli zestaw ćwiczeń pozwalających przygotować zajęcia wykorzystujące aplikację MrówkaGo.