O projekcie języka maszyn

Język maszyn jest zestawem narzędzi umożliwiającym realizację nowej podstawy programowej z informatyki w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej. Umożliwia każdemu uczniowi przyswojenie podstaw szeroko pojętego programowania, pozwala nabyć kompetencje potrzebne do świadomego funkcjonowania w świecie, w którym coraz większą rolę odgrywają „maszyny” (nie tylko te istniejące fizycznie, ale i te wirtualne). Język maszyn jest świetnym wprowadzeniem dzieci w świat programowania, które pozwala zastosować nabyte kompetencje w bardzo wielu dziedzinach życia.

Język maszyn jest dla wszystkich, nie tylko dla tzw. umysłów ścisłych. Języka maszyn – jak dodawania, odejmowania i mnożenia czy zasad gramatyki, może nauczyć się każdy, niezależnie od indywidualnych talentów. Każdy może go też nauczać. Wystarczy odpowiedni kurs.

Początki

Na początku język maszyn był innowacyjnym i eksperymentalnym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym zgodnie z założeniami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. Ten nowy przedmiot szkolny był (i jest) wdrażany w ramach projektu o tej samej nazwie realizowanego we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjach przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia [hiperlink: http://www.wroclaw.pl/wydzial-edukacji] we współpracy z: Biurem Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia [hiperlink: http://wca.wroc.pl/artykuly/1383/Kontakt/], Akademią Młodych Uczonych i Artystów [hiperlink: http://akademia.wroc.pl/pl/] (zespół doradczy Prezydenta Wrocławia) oraz Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Idea

Nasz świat zapełnia się urządzeniami, z którymi codziennie wchodzimy w interakcje, urządzeniami które „wzmacniają” nasze naturalne, ludzkie umiejętności – czy chodzi o przemieszczanie się w przestrzeni (samochód), codzienne czynności domowe (pralka), porozumiewanie się z innymi ludźmi (telefon komórkowy) czy nawet pracę inżynierów i naukowców. Każdy człowiek jest w stanie nauczyć się liczyć (w pewnym zakresie), ale maszyna w postaci komputera może te umiejętności bardzo wzmocnić. Trzeba z nią najpierw “porozmawiać”, a więc sformułować nasze żądania w jakimś języku. Czyli zaprogramować.

Tego właśnie uczą się dzieci w ramach zajęć języka maszyn. Poznają podstawy programowania poprzez zabawę i jego zastosowania w praktyce. Uczą się korzystać z komputerów jak z narzędzi, takich samych jak dawniej pędzel czy ołówek.

Nie tylko dla ścisłowców

Idea „ języka maszyn”, która rozwija się w łączącej „dwie kultury” Akademii Młodych Uczonych i Artystów, zakłada, że podział na umysły ścisłe i humanistyczne jest sztuczny. Gdy humaniści twórczo włączają się w rozmaite przedsięwzięcia informatyczne, te zyskują bardziej ludzki wymiar.