Opinie

Rodzice, którzy zdecydowali się wypełnić ankietę, w 82% ocenili nowy przedmiot jako interesujący, a 53% z nich dostrzegło pozytywny wpływ uczestnictwa swych dzieci w zajęciach języka maszyn na efekty nauki pozostałych przedmiotów. Rodzice w 72% przyznali, że zajęcia te wpłynęły na rozwój zainteresowań dziecka, 77% rodziców wyraziło chęć, by zajęcia były kontynuowane.

Nauczyciele prowadzący zajęcia języka maszyn w 90% ocenili nowy przedmiot jako interesujący. Wpływ nowego przedmiotu na rozwój umiejętności przydatnych w nauczaniu innych przedmiotów dostrzegło 62% nauczycieli (tylko 9% takiego wpływu nie dostrzegło).

Wśród 60 szkół, które zdecydowały się wziąć udział w pilotażu, znalazła się również Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119. Dzieciom z tej szkoły zajęcia bardzo się podobały. Jeden z nauczycieli napisał: “Projekt kreatywny dla uczniów zdolnych, motywujący dla dysfunkcyjnych”.

Wybrane opinie rodziców

“Syn jest bardzo zainteresowany prowadzonymi zajęciami. Chętnie na nie uczęszcza, opowiada o efektach i zdobytych doświadczeniach. W mojej ocenie jest to bardzo dobra inicjatywa. Z pewnością warta kontynuacji.”

“Dziecko dzięki zajęciom rozpoznaje lepiej strony prawa – lewa, ma lepszą koncentrację nad zadaniami oraz orientację przestrzenną. Super zajęcia!”

“Chciałabym, aby moje dziecko uczyło się, jak w łatwy sposób posługiwać się urządzeniami, które są potrzebne w dzisiejszych czasach oraz rozumieć ich działanie. Uważam, że projekt powinien nadal być kontynuowany, ponieważ pozytywnie wpłynie na przyszłość naszych dzieci.
Córka bardzo chętnie opowiada o zajęciach, więc widać, że ją zainteresowały. Chciałabym, aby dalej kontynuowała naukę połączoną z zabawą.”

“Moim zdaniem syn po udziale w projekcie język maszyn jest bardziej spostrzegawczy i chętniej zajmuje się zadaniami związanymi z komputerem.”

“Projekt łączy w sobie elementy matematyki i informatyki, a równocześnie pokazuje ich przydatność w innych dziedzinach wiedzy. Życzyłabym sobie, aby takich propozycji było więcej… i jestem bardzo zadowolona z uczestniczenia w nim mojego dziecka.”

“Zajęcia uczą logicznego myślenia. Dzięki temu dziecko zdobywa nowe umiejętności: analizy, szukania nowych rozwiązań (niekoniecznie „szablonowych”). Wykorzystuje to potem w nauce innych przedmiotów.”

“Bardzo ciekawy projekt, rozwijający myślenie i spostrzegawczość dziecka! Inne spojrzenie na nauki ścisłe.”

“Syn chętniej pracuje na komputerze. Zauważa, że komputer nie służy tylko do grania, a nauka programowania może być przyjemna.”

“Dziecko wykazuje bardzo duże zainteresowanie językiem maszyn, opowiada, że zajęcia są bardzo ciekawe i bardzo lubi rozwiązywać zadania. Zauważyłam również, iż wykazuje się lepszym myśleniem analitycznym. Dziękuję!”